hakkımızda fabrika

Çevre Politikamız

ThyssenKrupp Materials Turkey Metal San. Tic. A.Ş. olarak;

I. Çevre ve iklim koruma ve enerji verimliliği önemli kurumsal hedeflerdir.
thyssenkrupp AG ve Grup şirketleri çevre ve iklim korumasını ve enerji ve kaynakların sorumlu kullanımını kurumsal hedeflerimiz ve sürdürülebilir kurumsal stratejimizin bir parçası olarak görmektedir. thyssenkrupp Group'un çevre ve enerji yönetim sistemi ve Topluluk şirketlerinde operasyonel çevre koruma, çevresel etkiyi en aza indirgemek, enerji ve kaynakları korumak ve doğal yaşam alanımızın çeşitliliğini ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde korumak amacıyla sürekli iyileştirmeye tabidir.

II. Çevre dostu ve enerji verimli ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz
Yeni ürün ve hizmetler geliştirirken, tedarik süreçlerinde ve iş süreçlerimizde tedarikçiler ve ürünler seçerken, ortaya çıkan çevresel etkilerin ve enerji ve doğal kaynakların kullanımının asgaride tutulmasını sağlarız. Bunu, Grup şirketlerimizin çevresel ve enerji ile ilgili performansına yönelik hedeflerimizi belirleyerek ve uygulayarak ve hem kamu hem de özel kuruluşlarla olduğu kadar müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle de yakın işbirliği yaparak gerçekleştiririz.

III. Çevrenin korunması, enerji verimliliği ve kaynakların korunması herkes için bir görevdir.
Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız çevre koruma ve enerji ve kaynakların verimli kullanımı için önemli bir katkı sağlamaktadır. Çalışanlarımızın her seviyede düzenli eğitim programları, sözleşmeli ortaklarımızla bilgi alışverişi ve gerekli kaynakların sağlanması yoluyla, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sözleşme ortaklarımızı çevresel ve enerji hedeflerimizi hayata geçirmede aktif rol oynamaları için motive ediyoruz.

IV. Uygunluk yükümlülüklerimize uyuyoruz
Grup şirketlerimiz, özellikle atık, geri dönüşüm, hava, gürültü, enerji, iklim, toprak, su, doğa koruma ve biyoçeşitlilik alanlarında faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevre ve enerji ile ilgili yönlerini sistematik olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, çevre ve enerji ile ilgili riskleri de analiz eder ve çevresel veya enerji performansımızı olumsuz etkileyebilecek operasyon ve süreçlerdeki sorunlardan kaçınmak için önlemler alırlar. Düzenli incelemelerle, geçerli yasal düzenlemelere ve diğer gereksinimlere uyumu sağlarız.

V. Açık bir diyalog yürütüyoruz
Şeffaflık ve çevre ve enerji sorunlarımız hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer sözleşme ortaklarımız, hükümet kurumları, sivil toplum kuruluşları, baskı grupları ve halkla yapıcı ve sürekli bir diyalog yürütüyoruz.