hakkımızda fabrika

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İşte sağlık ve güvenliğe öncelik veriyoruz

İnsanlara odaklanıyoruz. Her bir çalışanımız şirketimizde işini iyi bir şekilde yaparak evine sağ salim dönebilmelidir. Dolayısıyla hedefimiz kazalardan, iş ile ilgili hastalıklardan, işte fiziksel ve psikolojik stresten kaçınmaktır. Tüm çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde bizim için çalışmasına izin veriyoruzMüşterek olarak ileriye dönük güvenlik ve sağlık kültürünün peşinden gidiyoruz.

Birbirimiz için sorumluluk alabildiğimiz bir kültürü benimsiyoruz. Herkes buna katkıda bulunur. Genel koşulları yöneticiler belirlemekte, eylemleri ile rol model olup görevlerini sorumluluk duygusu ile yerine getirmektedirler. İş sağlığı ve güvenliği ile sağlığın geliştirilmesi yönetimin görevleri kapsamındadır. Çalışanlar sorumluluk alıp aktif bir rol oynamaktadır. Çalışan temsilcileri ise iş güvenliği ve sağlık kültürünün geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. İş güvenliği, sağlığı ve insan kaynakları alanları, görevlerinin yerine getirilmesinde yöneticiler, çalışanlar ve çalışan temsilcilerine etkili bir şekilde destek sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının geliştirilmesi insan sağlığının iyileştirilmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.


Sürekli iyileşme sağlamak için sistematik olarak çalışıyoruz.

Görev gereği kendimize yüklediğimiz geçerli yasa ve yükümlülüklere uyuyoruz. İhlal durumunda uygun yaptırımları uyguluyoruz. Aynı standartlar bizim için olduğu gibi ortak şirketler ve üçüncü taraflar için de geçerlidir. Ortak şirketleri seçerken ve onlarla çalışırken bu göz önünde bulundurulur. Eylemlerimiz iş güvenliği ve sağlığı yönetimi ve elde ettiğimiz sonuçlarda sürekli gelişim sağlamaya odaklıdır. İş güvenliği & sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi bütün süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sürecin başından beri, planlama evresinden başlayarak tüm teknik, ekonomik ve sosyal unsurlarda yer almaktadır. Mümkün olduğu hallerde kaza ve sağlık risklerinden kaçınır, kurumsal ve kişisel önlemlere nazaran teknik önlemlere öncelik veririz.

Utku Çagatay AKSOY
Genel Müdür